Obsluha strojů a zařízení ve mlýně a na posklizňové lince

Pozice již není aktivní.