Jdi na zemědělku

Stipendijní program

ZOD Brniště a Liberecký kraj dnes podporují učební obor „Zemědělec – farmář“ a studijní obor s maturitou „Agropodnikání“ na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu a "Zemědělec - farmář" na Střední zdravotnické škole a Střední odborné škole v České Lípě. Díky stipendiu si studenti těchto oborů zajistí kapesné až 500 Kč měsíčně a další odměnu mohou získat za prospěch!

Více zde: jdinazemedelku.webnode.cz/