Poděkování partnerům a návštěvníkům Dožínek 2020

17.09.2020 | 

Dožínky proběhly na konci srpna a počasí  nám přálo. Tradiční díkůvzdání za úrodu převzal letos poprvé farář pan Cenkera v kostele sv.Mikuláše v Brništi. Tradičního průvodu z návsi až k areálu Lesního zátiší se zúčastnila kapela Mladá dechovka z Jablonce nad Nisou, která hrála po celou dobu do kroku i tance. Převzetím dožínkových věnců a kytic byl odstartován doprovodný program. Slyšet a vidět jste mohli FS Šafrán, mažoretky Adelline, ale i Terra Historia s představení Rytířského turnaje. Pokračovali jsme krátkou ukázkou Dogdancing a úžasnou kapelou revival KABÁT, kterou následovala kapela VOSTYBAND, která hrála až do půlnoci. 

Dnem provázel moderátor pan Žíla a velký dík po celý den patřilo především partnerům dožínek a to jmenovitě Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého kraje, Okresní agrární komora Česká Lípa, obec Brniště, SZIF a v neposlední řadě partneři SANO, Agrospol, Innogy, Komerční banka, Strom Praha, Mráz Agro a Schaumann.

Fotografie z Dožínek můžete shlédnout zde a fotografie z FOTOBEDNA zde.

Již nyní si do svých kalenářů napište datum 4.9.2021 kdy se budou konat jubilejní desáté ročník Dožínek v Brništi.

 

Děkujeme partnerům:

 

                      

 

      

 

              


                          

 

          

 

        

 

 

      

 

            

 

  

Zpět