Výstavba jímky v Pertolticích pod Ralskem

01.07.2019 | 

V rámci 7. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020, operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků jsme zrealizovali projekt s názvem Výstavba jímky v Pertolticích pod Ralskem. Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku, díky které dojde k možnosti ukládání většího množství organického hnojiva a přiblížení k hnojeným plochám v okolí Pertoltic p. R. To povede k zefektivnění uskladnění a zapravování kejdy v podniku ZOD Brniště a.s.

 

Zpět