Demonstrační farmy

29.05.2020 | 

ZOD Brniště a.s. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. zvou všechny zájemce na třetí ročník sérii demonstračních akcí na téma „Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v ZOD Brniště a.s.“ podporovanou z dotačního programu MZe „Demonstrační farmy“. 

Více informací podá Pavel Cihlář, 736 752 476, cihlar@zodbrniste.cz.

Další termíny: 4.6, 2.7., 6.8, 3.9

DoD: 3.10

Všechny akce začínají vždy v 9.00 hod., v Ekocentru Brniště, okres Česká Lípa (50.7190711N, 14.7043100E)

 

7. 5. 2020— Demonstrační akce skupinová (zrušeno)

Prezentace VÚRV na téma organická hmota

Vyhodnocení stavu podniku ZOD Brniště a.s.

Posouzeni pokusných ploch po vzejití

Odběr pudních vzorku

Diskuze na téma organická hmota

 

4. 6. 2020 — Demonstrační akce skupinová

Prezentace VÚRV na téma organická hmota

Vyhodnocení rozboru

Posouzení pokusných ploch

Odběr vzorku pudy i rostlin

Diskuze

 

2. 7. 2020 — Demonstrační akce skupinová

Prezentace VÚRV na téma organická hmota

Vyhodnocení rozboru

Prohlídka pokusných ploch, včetně smyslového posouzení vlivu zvolených variant na strukturu pudy

Odběr vzorku pudy i rostlin

Diskuze

 

6. 8. 2020 — Demonstrační akce skupinová

Prezentace VÚRV na téma organická hmota

Vyhodnoceni rozboru

Prohlídka pokusných ploch, včetně smyslového posouzeni vlivu zvolených variant na strukturu pudy

Odběr vzorku pudy i rostlin

Diskuze

 

3. 9. 2020— Demonstrační akce skupinová

Prezentace VÚRV na téma organická hmota

Vyhodnoceni rozboru

Posouzení porostu před sklizni

Odběr vzorku pudy, stanovení sušiny rostlin Diskuze

 

3. 10. 2020— DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vyhodnoceni sklizně jednotlivých demonstračních ploch

Zhodnocení výnosu a obsahu sušiny při zvolených technologiích

Zhodnocení vlivu těchto technologií na strukturu pudy a obsah humusu, schopnost zadržování vody v pudě, potažmo erozi

Závěrečná diskuze a doporučeni

 

 

Budou založeny 4 demonstrační plochy po cca 1 ha, na kterých budeme předvádět různé varianty u kukuřice s různým hnojením.

 

1. Pokus anorganický— pokus bude hnojen pouze močovinou nebo NPK Zde si ověříme význam organiky u kukuřice.

2. Pokus ZOD varianta — organické hnojení včetně přihnojení močovinou — kontrola výnosový cíl 3. Pokus - na této ploše nebude aplikováno žádné hnojivo a budeme ověřovat využitelnost živin dle rozborů. Maximální hospodaření s živinami, odhadneme produkční schopnost pozemku a ověříme sklizní.

4. Pokus organický — vyhnojíme pouze deficit živin podestýlkou a kejdou

 

Cíl pokusu je udrženi výnosu a zároveň hnojit bez přebytku a tím být ohleduplný k životnímu prostředí.

Zpět