Pořízení cisterny na kejdu

09.02.2020 | 

Na začátku tohoto roku jsme v rámci 4. výzvy MAS LAG Podralsko, z.s. která je souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD - LAG Podralsko 2014+ pořídili cisternu na kejdu do naší rostlinné výroby.

Cílem projektu je podpora podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS. Projekt Pořízení cisterny na kejdu je spolufinancován Evropskou unií.


 

   

     


Zpět