Demonstrační farmy

30.04.2019 | 

ZOD Brniště a.s. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. zvou všechny zájemce na druhý ročník sérii demonstračních akcí na téma „Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v ZOD Brniště a.s.“ podporovanou z dotačního programu MZe „Demonstrační farmy“. První demonstrační akce se koná  2.5. 2019 v 9:00, v Ekocentru Brniště.

Více informací podá Pavel Cihlář, 736 752 476, cihlar@zodbrniste.cz.

Další termíny: 6.6, 4.7., 1.8, 5.9

DoD: 5.10

Všechny akce začínají vždy v 9.00 hod., v Ekocentru Brniště, okres Česká Lípa (50.7190711N, 14.7043100E)


2. 5. 2019

Demonstrační akce skupinová

Prezentace VÚRV na téma organická hmota
Vyhodnocení stavu podniku ZOD Brniště a.s.
Posouzení pokusných ploch po vzejití
Odběr půdních vzorků
Diskuze na téma organická hmota

6. 6. 2019

Demonstrační akce skupinová

Vyhodnocení rozborů z 2. 5. 2019
Posouzení pokusných ploch
Odběr vzorků půdy i rostlin
Diskuze

4. 7. 2019

Demonstrační akce skupinová

Vyhodnocení rozborů z 6. 6. 2019
Prohlídka pokusných ploch, včetně smyslového posouzení vlivu zvolených variant na strukturu půdy
Odběr vzorků půdy i rostlin
Diskuze

1. 8. 2019

Demonstrační akce skupinová

Vyhodnocení rozborů ze 4. 7. 2019
Prohlídka pokusných ploch, včetně smyslového posouzení vlivu zvolených variant na strukturu půdy
Odběr vzorků půdy i rostlin
Diskuze

5. 9. 2019

Demonstrační akce skupinová

Vyhodnocení rozborů z 1. 8. 2019
Posouzení porostu před sklizní
Odběr vzorků půdy, stanovení sušiny rostlin
Diskuze

5. 10. 2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vyhodnocení sklizně jednotlivých demonstračních ploch
Zhodnocení výnosu a obsahu sušiny při zvolených technologiích
Zhodnocení vlivu těchto technologií na strukturu půdy a obsah humusu, schopnost zadržování vody v půdě, potažmo erozi
Závěrečná diskuze a doporučení

 

Zpět