Zlepšení welfare zvířat na farmách chovu skotu v ZOD Brniště a.s.

04.06.2018 | 

Na jaře tohoto roku jsme v rámci Programového rámce PRV, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko 2014+ modernizovali stáje ve Velkém Grunově a Kamenici.

Cílem projektu je zlepšení welfare zvířat modernizací systému napájení pořízením nových napáječek v celém podniku a zařízením na úpravu a filtraci vody ve Velkém Grunově a v rámci opatření eliminace tepelného stresu dojnic v letním období doplněním ventilátorů a modernizací skrápění ve stáji 1. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


 

   

     


Zpět