Demonstrační farma

23.05.2018 | 

ZOD Brniště a.s. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

zvou všechny zájemce na sérii demonstračních akcí na téma

„Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou

v ZOD Brniště a.s.“

podporovanou z dotačního programu MZe „Demonstrační farmy“.

 

Všechny akce začínají vždy v 9.00 hod., v Ekocentru Brniště,
okres Česká Lípa (50.7190711N, 14.7043100E)

Harmonogram:

9.5.2018 – Demonstrační akce skupinová
Prezentace VÚRV na téma organická hmota
Vyhodnocení stavu podniku ZOD Brniště a.s.
Posouzení pokusných ploch po vzejití
Odběr půdních vzorků
Diskuze na téma organická hmota

 

6.6.2018– Demonstrační akce skupinová
Vyhodnocení rozborů z 9.5.2018
Posouzení pokusných ploch
Odběr vzorků půdy i rostlin
Diskuze

 

4.7.2018– Demonstrační akce skupinová
Vyhodnocení rozborů ze 6.6.2018
Prohlídka pokusných ploch, včetně smyslového posouzení vlivu zvolených variant na strukturu půdy
Odběr vzorků půdy i rostlin
Diskuze

 

1.8.2018– Demonstrační akce skupinová
Vyhodnocení rozborů ze 4.7.2018
Prohlídka pokusných ploch, včetně smyslového posouzení vlivu zvolených variant na strukturu půdy
Odběr vzorků půdy i rostlin
Diskuze

 

5.9.2018– Demonstrační akce skupinová
Vyhodnocení rozborů z 1.8.2018
Posouzení porostu před sklizní
Odběr vzorků půdy, stanovení sušiny rostlin
Diskuze

 

6.10.2018 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vyhodnocení sklizně jednotlivých demonstračních ploch
Zhodnocení výnosu a obsahu sušiny při zvolených technologiích
Zhodnocení vlivu těchto technologií na strukturu půdy a obsah humusu, schopnost zadržování vody v půdě, potažmo erozi.
Závěrečná diskuze a doporučení.

6.10. probíhá den otevřených dveří pro veřejnost s doprovodným programem a různými dalšími aktivitami v rámci všech provozů společnosti ZOD Brniště a.s.

 
Zpět